DETECTIE

We passen de detectoren aan de context aan:
 • Passief infrarood
 • Dubbele technologie
 • Magneetcontacten
 • GlasbraakBris de vitre
Er zijn nog andere mogelijkheden: branddetectie, overvalknop met of zonder draad of met een speciale toetsencombinatie

ANALYSE


Een intelligente centrale beheert de gegevens. De signalen die de detectoren en andere perifere apparaten opvangen worden behandeld, geanalyseerd en heel snel doorgestuurd.

 • Snelheid
 • Betrouwbaarheid
 • Veiligheid

GEGEVENSOVERDRACHT


De centrale waakt 24 uur op 24. U wordt gewaarschuwd bij defecten, inbraak of sabotage: met een zoemer, een binnen- of buitensirene, of per telefoon.

U kiest de personen (maximaal 8) die een bericht over het soort alarm (inbraak, sabotage, overval, stroomonderbreking, batterijen…) moeten krijgen. Desgewenst kunt u ook contract met een bewakingsfirma afsluiten. Die kan dan een interventieteam uitsturen.


BEDIENING


Iedere gebruiker heeft een eigen pincode waarmee hij het alarm in- of uitschakelt. De code bestaat uit 4 tot 8 vrij te kiezen cijfers (6 tot 8 cijfers voor de BVVO-norm). De centrale registreert elke operatie. Die gegevens kunt u met het toetsenbord op het alfanumerieke scherm opvragen.

De gebruiker krijgt voortdurend duidelijke en nauwkeurige instructies in z'n eigen taal. Zo kan hij niets vergeten, overslaan of verkeerd uitvoeren.

In geval van alarm verschijnt de reden en de plaats, bij voorbeeld:

 • Alarm GARAGE
 • Sabotage buitensirene
 • Inkomhall


  BEDIENING PER MODEM


GACCESS Security kan storingen opheffen of de instellingen van het bewakingsprogramma van op afstand wijzigen. Dit gebeurt per modem, onmiddellijk en zonder verplaatsing.