INCERT : EEN KWALITEITSMERK VOOR UW INBRAAKBEVEILIGING

INCERT is een kwaliteitsmerk voor de producten en diensten met betrekking tot elektronische beveiliging tegen inbraak.
Enkel de producten en de beveiligingsondernemingen die naar behoren gecertificeerd zijn, mogen het INCERT-merk gebruiken.

Om deze certificatie te bekomen, moeten de producten overeenstemmen met de Technische Nota T-014 die uitgegeven wordt door het Belgisch Elektrotechnisch Comité (BEC), terwijl de beveiligingsondernemingen moeten voldoen aan de Technische Nota T-015/2 en al hun installaties in overeenstemming met deze voorschriften moeten verwezenlijken.

Een comité voor het beheer van het merk "INCERT" waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn, bepaalt de certificatieregels.
Dit comité machtigt de verschillende certificatie-instellingen en waakt over het juiste gebruik en de promotie van het merk.

 


Er is een speciale wet op beveiligingsdiensten
Niet iedereen mag zich zomaar veiligheidsspecialist noemen!

Erkenningen

Ministerie voor Binnenlandse zaken: 20/0953/68
BVVO : AIV290

Erkend door het Ministerie van Binnenlandse zaken
(nummer 20/0953/68) en de verzekeringsmaatschappijen (BVVO/ANPI)